Nieuws

 

Terugblik Workshop VTON Avond

16 september 2014

Afgelopen vrijdag 12 september rond een uur of 19.00 werd er op ons sportcomplex een workshop gehouden met als thema: ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken we SAMEN aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin onze kind[eren] met plezier de voetbalsport kunnen beleven. Dit was georganiseerd door de jeugdcommissie in samenwerking met de VTON, hetgeen staat voor Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland en waar de vv AVC sinds 2 jaar mee samenwerkt ter ondersteuning van onze “jonge” trainers en voetballers. De avond stond onder leiding van onze contactpersoon bij de VTON, nl. niemand minder dan oud profvoetballer Richard Elzinga. Na het welkoms woord van onze jeugdvoorzitter Harm Jansen aan het wel getelde 19 koppige publiek, waaronder 3 HB- en 4 JC-leden, ging Richard enthousiast van start met zijn uitleg van de VTON Methodiek. Voordat ik hier verder op inga, moet ons helaas wel even van het hart dat de opkomst van de jeugdtrainers, ouders en andere genodigden verschrikkelijk tegenviel. Natuurlijk is er weer het excuus dat de mail of berichtgeving al dan niet terecht te laat was. Toch was er lijkt het ons, voor velen een kans geweest, om eens te kijken en te luisteren naar wat er zich zoal afspeelt op de trainingen van onze jeugdspelers. Gemiste kans dus!! De basis van de VTON methodiek is dat uitgekiende trainingsvormen per leeftijdscategorie { F,E en D] verwerkt zijn in een jaarplanning. Nieuw hieraan is dat er nu trainingen zijn t’m de A-jun. Met oefeningen en spelvormen helemaal gericht op het aanleren van vaardigheden voor elke leeftijd en elk niveau. Ook kinderen met minder talent en die minder zelf bewust zijn komen aan bod. In het begin moesten wij, de trainers dus, nog volstaan met het werken via een map, waarin per week de trainingen worden samengevat. Nu is hier ook nog een app aan toegevoegd, waardoor men bijv. zelfs nog op het veld zijn training kan bekijken via de mob. tel. Richard demonstreerde aan de hand van een beamer de vele mogelijkheden die deze trainingsmethode ons biedt. Zelfs via animaties kan men de bewegende beelden nou zien hoe een oefening in de praktijk behoort te lopen. Ook diverse “Skills”, zoals schijn-, passeerbewegingen ed. zijn visueel te bezien, hetgeen voor een ieder zeer duidelijk is te volgen. Voor de pauze werd er nog gedisccuseerd over de stelling ” HOE VEILIG IS HET SPORTKLIMAAT BIJ vv. AVC” ? Dit dmv. een cijfer 1 t’m 10 te geven met een uitleg van het waarom. Dit liep uiteen van een 5 t,m 9 met interessante verklaringen. Hierna werden we in 2 ploegen verdeeld om een stelling te beoordelen. Deze luidde als volgt : Ik vind het niet kunnen dat een trainer jonger dan 18 jaar zonder ouder/begeleider, training kan geven aan een jeugdteam. Team 1 moest deze stelling verdedigen dat het wel zonder ouder/begeleider kon en team 2 dat dit pertinent niet kan. Hierop werd er een discussie gevoerd zoals dit in het Britse lagerhuis gebeurt, met harde confrontaties en veel hilariteit en gelach,waarin elk team zijn/haar stelling verdedigde. Hierna volgde de pauze met een bakje koffie en een stukje cake, waarna Richard zijn workshop vervolgde met oa. het hoe om te gaan met de kleine voetballers en hun gedrag en ook de ouders aan de kant en natuurlijk de trainers zelf. Hieronder even een opsomming van de vele punten die de revue passeerden.

* Niet het resultaat is belangrijk, maar de prestatie
* Volwassenen zijn voorbeeld voor de jeugd
* Aandacht voor ontwikkeling en spelplezier in plaats van focus op winnen
* Ouders en supporters moedigen aan en geven geen coaching
* Ga op zoek naar de TALENTEN van je speler
* Kinderen mogen, nee moeten zelfs fouten maken om te kunnen leren!

Rond de klok van 21.30 uur bedankte onze voorzitter Jaap Dries een ieder voor zijn aanwezigheid en in het bijzonder natuurlijk Richard Elzinga voor zijn duidelijke uitleg van de VTON Methodiek.

Slotconclusie van deze avond was wel dat we met zijn allen als AVC ers, meer ouders moeten betrekken bij het verenigingsgebeuren en de ondersteuning van met name het jeugdkader, want zoals de voorzitter ook al vertelde: De klok staat op vijf voor twaalf!!

WIE DE {VOETBAL}SCHOEN PAST, TREKKE HEM AAN !!!!

Vr. groeten,
Een luisterend oor