Nieuws

 

In Memoriam Johannes van der Vies

31 augustus 2016

Op 22 augustus is ons “oud” Jeugdbestuurslid, Leider en Vrijwilliger van onze voetbalvereniging Johannes van der Vies op 81 jarige leeftijd overleden. Geboren in Tijnje en na diverse verhuizingen kwam Johannes in Sexbierum terecht. Als medewerker van de Fam. de Poel, destijds eigenaar van de Korenmolen. Johannes en vrouw Pietsje hadden twee zoons, t.w. Klaas en Jan Jelle. De familie was snel betrokken bij de v.v. A.V.C. In het seizoen 1974-75 werd Johannes 2de wedstrijdsecretaris van het Jeugdbestuur o.l.v. voorzitter Jan Bierema.  In 1979 nam hij het secretariaat volledig over.Dat hield hij vol tot 1996. Zoals kunt U lezen een enorm lange tijd. Daarnaast was hij Leider van een Jeugdelftal en bij de diverse akties  nauw betrokken. Kortom op de Jan Baron van Echtenstraat ademde het voetbal. Hij deed dit alles met overgave en was punctueel. Het mede organiseren van het geweldig Jeugdvoetbaltoernooi op 30 april was zijn troetelkind. Johannes was rechtlijnig en niet of nauwelijks van zijn stuk te krijgen. Jonge talentvolle voetballers kwamen niet zonder slag of stoot bij de Senioren. Maar je kon op hem bouwen. Na zijn bestuursperiode kwam de familie nog regelmatig op het sportveld. Vooral de kinderen van Jan Jelle en Conny zien voetballen was voor hun een feest. Ik bezocht hun regelmatig en kon  zien dat bij het stijgen der jaren de gezondheid achteruit ging. Johannes moest vaak naar het ziekenhuis, maar kwam dan weer monter thuis. De auto ging weg, het lopen werd moeilijker, maar een scootmobiel was de oplossing. Hij ging soms hele afstanden afleggen en Pietsje moest maar afwachten hoe laat hij weer thuis kwam. Zij hadden het tezamen thuis nog mooi. Maar dat hield geen stand. Verhuizing naar een verzorgingshuis in Harlingen was de oplossing. Maar Pietsje werd getroffen door een hersenbloeding. Toch leek het aanvankelijk er op dat de verhuizing door zou gaan. Maar op de dag van de overgaan kwam zij plotseling te overlijden. Wat een klap voor de kinderen, maar vooral voor Johannes. Toch naar de Wooncentrum De Spiker en later naar de Batting. Maar het behoefde voor hem ook niet meer. Maandag 22 augustus kwam het einde. Vrijdag hebben wij afscheid van hem genomen. Bij zijn Hemelse vader en bij Pietsje is het goed.

Pieter Klaas Goodijk.,