Wedstrijdverslagen

Wedstrijdverslagen

 

Indeling jeugd ’19-’20

7 juli 2019

JO9 Vries, Femke de v
JO9  Roorda, Nick m
JO9  Krijgsman, Ynke Petra v
JO9  Bruinsma, Ane m
JO9  Visser, Rense m
JO9  Aardema, Jelte m
JO9  Volbeda, Nout m
     
JO10 Rijpstra, Redmar m
JO10 Bruining, Wybe Haye m
JO10 Boschma, Jorn m
JO10 Ammerlaan, Tristan m
JO10 Boschma, Amber m
JO10 Hoornveld, Elvirah m
JO10 Kuperus, Axl m
     
JO11 Veen, Riemer van der m
JO11 Thulin, Ziva v
JO11 Bijma, Joas m
JO11 Dijkstra, Jannick m
JO11 Dijkstra, Brent m
JO11 Arends, Nico m
JO11 Cuttress, Brandon m
JO11 Land, Pieter van der m
JO11 Lysanne, Groeneveld v
JO11 Walt, Rianne van der v
JO11 Bruinsma, Emkje v
     
JO13 Dijkstra, Jaison m
JO13 Alsaidi, Wesam m
JO13 Boschma, Timo m
JO13 Land, Melvin van der m
JO13 Krijgsman, Harm Ymke m
JO13 Zijlstra, Jasper m
JO13 Weewer, Jacco m
JO13 Kloosteramn, Sijtse m
JO13 Rijpstra, Ayold m
JO13 Kuperus, Niels m
JO13 Steenstra, Hendrik m
JO13 Wiltjer, Colin m
JO13 Vries, Jorn de m
     
JO15 Norder, Timo m
JO15 Walt, Nick van der m
JO15 Broos, Djurre m
JO15 Post, Enrico m
JO15 Post, Remko m
JO15 Kuperus, Wesley m
JO15 Weewer, Jan-Baueke m
JO15 Land, Menno van der m
JO15 Josbacher, Xander m
JO15 Veen, Jorik van der m
JO15 Dijkstra, Rein m
JO15 Kloosterman, Arjen-Jan m
JO15 Visser, Roel m
JO15 Peeringa, Ate m
     
JO19 Wielenga, Germ m
JO19 Jong, Wessel de m
JO19 Goodijk, Mark Pieter m
JO19 Hanenburg, Jelte m
JO19 Terpstra, Auke m
JO19 Fokkens, Reinder m
JO19 Fokkens, Sido m
JO19 Walt, Rene van der m
JO19 Jukema, Ane-Jan m
JO19 Tot, Mathijs m
JO19 Adjosoediro, Diego m
JO19 Jong, Dirk Reinder de m
JO19 Kamstra, Rienk m
JO19 Hiemstra, Sybe m
JO19 Hooghiemster, Roan m
JO19 Vries, Anton de m
JO19 Kuiper, Jorn m
JO19 Wolbers, Jesse m
     
MO15 Scheffer, Maud v
MO15 Goodijk, Dieuwke v
MO15 Vlietstra, Josephien v
MO15 Hoornveld, Deborah v
MO15 Bruinsma, Giny v
MO15 Hiemstra, Jolanda v
MO15 Terpstra, Amarins v
MO15 Flikkema, Fonda v
MO15 Fokkema, Lena v
MO15 Vries, Marrit de v
MO15 Jukema, Nynke v
MO15 Land, Esmee van der v
MO15 Zijlstra, Nelia v
MO15 Goodijk, Janny v
MO15 Buren, Margje v
MO15 Buren, Willemien v