Nieuws

 

In memoriam, Keimpe Visser (AVC-er in hart en nieren)

24 oktober 2012

Beste AVC-er,

Afgelopen maandag is “onze” Keimpe overleden. In hem verliezen wij een groot AVC man welke vele jaren altijd erg betrokken is geweest bij en in onze vereniging. Zijn rol als verzorger van AVC zullen wij nooit vergeten! Niet alleen voor AVC een gemis, des te meer voor de familie. Wij wensen Diny, kinderen en familie alle steun en sterkte toe om dit grote verlies te dragen. In verband met de begrafenis van Keimpe Visser a.s. zaterdag 27 oktober zijn alle uit- en thuiswedstrijden in overleg met de tegenstanders geannuleerd. Dit om een ieder in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn bij het laatste eerbetoon aan Keimpe. Voor zowel de heren als dames senioren is er vanuit de familie nog een speciaal verzoek welke op de trainingen besproken zal worden.

Namens het bestuur en jeugdcommissie vragen wij jullie allen begrip voor deze situatie en jullie steunbetuiging jegens familie Visser.