Nieuws

 

Huishoudelijk Reglement

27 mei 2018

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het hoofdbestuur aanpassingen gedaan aan het huishoudelijk reglement. 

Belangrijkste wijzigingen

In het aangepaste huishoudelijk reglement zijn met name wijzigingen op het gebied van roken, alcohol gebruik en gedragsregels voor in de boxen opgenomen. 

Om het goede voorbeeld te stellen aan onze jeugdspelers zijn de volgende toevoegingen gedaan:

  • Het is niet toegestaan om in tenue te roken.
  • Het is niet toegestaan om in tenue alcohol te nuttigen.
  • Het is niet toegestaan om bij jeugdwedstrijden te roken langs het veld.

Seksuele intimidatie

In verband met het opstellen van een protocol seksuele intimidatie is er een speciaal hoofdstuk gewijd aan seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag. Hierin is onder andere opgenomen:

  • Het is niet toegestaan om foto’s of filmpjes te maken tijdens het omkleden/douchen.
  • Ouders/verzorgers van jeugdleden vanaf JO11  begeleiden NIET tijdens het omkleden/douchen. 

Download huishoudelijk reglement

We raden al onze spelers, de ouders van spelers, kaderleden en andere vrijwilligers aan om het huishoudelijk reglement  aandachtig te lezen. Wij gaan er van uit dat iedereen op de hoogte is van de inhoud van ons huishoudelijk reglement. Nieuwe leden krijgen het huishoudelijk bij inschrijving reglement toegestuurd. 

Wat gebeurt er als ik me niet aan de gedragsregels houdt?

Wij gaan er vanuit dat we elkaar binnen de vereniging kunnen aanspreken op elkaars gedrag en dat wij dit van elkaar accepteren én respecteren. Mocht er sprake zijn van herhaaldelijk negeren van de gedragsregels dan gaat het bestuur in gesprek met de desbetreffende persoon. Het bestuur kan eventueel sancties opleggen.

Wanneer een lid van de sportvereniging zich niet houdt aan de gedragsregels omtrent seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag, zal het bestuur uitzoeken wat er is voorgevallen. Het beginsel hoor en wederhoor wordt dan toegepast. Wij doen dit in samenwerking met de KNVB.