Nieuws

 

Algemene ledenvergadering online

31 maart 2021

Beste leden,

Normaal gesproken vindt onze Algemene ledenvergadering in november plaats. Helaas gooide het Coronavirus ook hier roet in het eten. Als bestuur hadden we de hoop dat we de algemene ledenvergadering alsnog fysiek konden laten doorgaan, helaas zit dit er voorlopig niet in. Daarom hebben we er voor gekozen, om ledenvergadering digitaal te laten plaatsvinden. De vergadering vindt plaats op:

Maandag 19 april 20:00 uur via Teams

Wilt u deelnemen aan de vergadering? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@avcsexbierum.nl. Vervolgens krijgt u een week voor de vergadering een uitnodiging met instructies en een link om deel te nemen.

Wij hopen u te mogen begroeten op 19 april.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. A.V.C.