Nieuws

 

AED in Sexbierum

15 februari 2014

De EHBO-vereniging, de ijsclub Meiinoar Ien, voetbalvereniging AVC, HCR de Harmonie, de Ondernemersvereniging, PKN en Dorpsbelang hebben de handen ineen geslagen voor de aanschaf, de plaatsing en het onderhoud van een nieuwe AED-apparaat.

Sinds kort hangt aan de muur van de woning naast het café een nieuw AED-apparaat in een buitenkast. Deze kast is voorzien van een slot met pincode. Het nieuwe apparaat is aangemeld bij Hartslag.Nu, het landelijke alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. (zie ook www.Hartslag.Nu.nl) Om uit te leggen hoe het systeem in de praktijk werkt, is er op woensdag 19 februari een informatieavond voor alle inwoners van Sexbierum en omgeving.

Op deze avond is er ook informatie over de AED-cursus. Tijdens deze cursus leert men in een paar uur hoe te handelen bij een hartstilstand. De cursus wordt gegeven door de EHBO-vereniging. Dorpsbelang stelt de cursus gratis beschikbaar voor de eerste 30 aanmeldingen. (normaal € 15,-)

We willen vragen om uw bestuursleden en/of vrijwilligers zoveel mogelijk te interesseren voor de informatieavond, en mogelijk ook voor de AED-cursus.

AED-informatieavond:
Datum: woe 19 februari.
Plaats: Dorpshuis It Waed.
Tijdstip: 20.00.

De AED-werkgroep:
Eline Bootsma
Jan van der Schaaf
Jappie Groeneveld
Geertje van der Zee
Sipke Hiemstra

P.S.: Het oude AED-apparaat uit het café, is verhuist naar de kantine van AVC/DTDDios.