Vrijwilligerslijst kantinedienst

Vrijwilligerslijst kantinedienst

>>Sleutel en kas ophalen bij J. Beuker, tel. 0517 591496
>>Bij verhindering zelf vervang(st)er regelen
>>Een uur na de laatste activiteit de kantine sluiten
>>Voor meer informatie Henk Wiltjer, Whatsapp 06 21244101 of e-mail henkwiltjer@gmail.com

Donderdagavond 08-03-2018   18.45  G. van der Veen, A. Vlietstra
Zaterdagochtend  10-03-2018     8.00 J. v/d Walt-Joostema, A. Bruinsma 
Zaterdagmiddag  10-03-2018   13.00 D. Palma, K. Kuiken, M. Bergsma, D.H. Roorda 
       
Donderdagavond 15-03-2018   18.45  Kaartvrienden, W. Vlietstra (na training)
Zaterdagochtend  17-03-2018     8.00 A. van der Schaar, E. Bruinsma
Zaterdagmiddag  17-03-2018   13.00 H. Wiltjer, P. Arends, M. Zeinstra
       
Donderdagavond 22-03-2018   18.45  E. van der Veen
Zaterdagochtend  24-03-2018     8.00 W. Feenstra, Y. Schendelaar
Zaterdagmiddag  24-03-2018   13.00 P. Zijlstra, K. Zuidema, B. Fokkema, L. Zwart