Contributie

Contributie

Hieronder vind je het overzicht voor de contributie voor het seizoen 2017/2018.

Categorie leeftijd a) Contributie per periode b) Contributie per seizoen c) Totaal per seizoen
Senioren 19 / + € 41,00 € 164,00 € 179,00
JO19 17 / 18 € 33,50 € 134,00 € 149,00
JO17 15 / 16 € 29,75 € 119,00 € 134,00
JO15 13 / 14 € 28,50 € 114,00 € 129,00
JO13 11 / 12 € 26,00 € 104,00 € 119,00
JO11 9 / 10 € 24,75 €   99,00 € 114,00
JO09 6/ 7 / 8 € 23,50 €   94,00 € 109,00

a)Betaling via automatische incasso okt./dec./febr./apr.
b)Bij geen automatische incasso wordt het bedrag met € 10,- verhoogd. Betaling per bank vóór 1 november.
c)Contributie + Grote Clubactie € 15,- (5 loten x € 3,-). Grote Clubactie wordt geïncasseerd bij de eerste incassoronde. € 10,- extra indien niet via automatische incasso wordt betaald.

Verdere opmerkingen:

  • Contributie wordt bepaald door de leeftijd. Peildatum is 31 december halverwege het seizoen.
  • 3e kind binnen het gezin onder de 18 jaar betaalt 50% contributie.
  • 4e kind binnen het gezin onder de 18 jaar betaalt bondscontributie.
  • Contributieperiode loopt van 1 juli t/m 30 juni. Onder normale omstandigheden is men verplicht om gedurende een geheel seizoen contributie te betalen, ook in de zomermaanden of als men halverwege het seizoen als lid bedankt (zie ook lidmaatschap opzeggen).

Betaling
Betaling via automatische incasso maakt het voor jou en de vereniging een stuk eenvoudiger. Betaal je nog niet via automatische incasso, maar wil je in het vervolg via incasso betalen? Neem dan contact op met de onze penningmeester Flip Keuning, e-mail penningmeester@avcsexbierum.nl, telefoonnummer 06-22577098. 

Wij streven er naar dat ieder lid de contributie via automatische incasso voldoet. Met ingang van het seizoen 2017/2018 wordt de contributie met € 10,- verhoogd voor leden die niet via automatische incasso betalen. Deze regeling is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2016.

Mocht je toch niet gebruik willen maken van incasso dan dien je er zelf voor te zorgen dat de contributie van het lopende seizoen plus € 10,- en het bedrag (€ 15,-) van de Grote Clubactie voor 1 november dat jaar is overgemaakt op IBAN NL20 RABO 0325 5021 10 t.n.v. v.v. AVC onder vermelding van naam lid/leden.

GROTE CLUBACTIE
Ieder seizoen ontvangt elk lid 5 loten, tot een maximum van 10 loten per gezin. Het bedrag € 15,- (5 loten X € 3,-) wordt opgeteld bij de contributie.

Doelstelling is dat ieder lid, net als andere jaren, zijn loten verkoopt voor € 3,- per lot (er worden geen loten door de vereniging teruggenomen). Van de opbrengst gaat 80% naar de clubkas. Dus, door met z’n allen mee te doen aan deze actie levert dit onze vereniging ieder jaar extra inkomsten op. Deze kunnen wij als vereniging zeer goed gebruiken!

Namens het bestuur wens ik jullie een sportief seizoen.

Penningmeester v.v. AVC
Flip Keuning
Mob: 06-22577098
Email: penningmeester@avcsexbierum.nl