Contributie

Contributie

Overzicht Contributie Seizoen 2017/2018

Categorie leeftijd a) Contributie per periode b) Contributie per seizoen c) Totaal per seizoen
Senioren 19 / + € 41,00 € 174,00 € 179,00
JO19 17 / 18 € 33,50 € 144,00 € 149,00
JO17 15 / 16 € 29,75 € 129,00 € 134,00
JO15 13 / 14 € 28,50 € 124,00 € 129,00
JO13 11 / 12 € 26,00 € 114,00 € 119,00
JO11 9 / 10 € 24,75 € 109,00 € 114,00
JO09 6/ 7 / 8 € 23,50 € 104,00 € 109,00

* het wasgeld inclusief reserveringen zit in de contributie inbegrepen. (op jaarbasis t/m JO17 € 27,- v.a. JO19 € 42,-)
a)betaling via machtiging okt./dec./febr./apr.
b)betaling per bank voor 1 november. € 10,- extra vanwege niet op incasso.
c)contributie + Grote Club Actie € 15,-(5 loten x 3,-).

Verdere opmerkingen:

  • Contributie wordt bepaald door leeftijd. Peildatum is 31 december halverwege het seizoen.
  • 3e kind binnen het gezin onder de 18 jaar betaalt 50% contributie plus wasgeld.
  • 4e kind binnen het gezin onder de 18 jaar betaalt bondscontributie plus wasgeld.
  • Contributie periode loopt van 1 juli t/m 30 juni. Onder normale omstandigheden is men verplicht om gedurende een geheel seizoen contributie te betalen, ook in de zomer- maanden of als men halverwege het seizoen als lid zou bedanken.

Betaling
Nog niet op incasso, maar wilt u in het vervolg via incasso betalen, wat voor u en de vereniging een stuk eenvoudiger maakt dan kunt u bij de penningmeester terecht voor een machtigingsformulier. (penningmeester@avcsexbierum.nl)

Wij streven er naar dat ieder lid de contributie via automatische incasso voldoet. Met ingang van het seizoen 2017/2018 komt er daarom € 10 euro bij de contributie op voor leden die niet via automatische incasso betalen, zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 2016!

Mocht u toch niet gebruik willen maken van incasso dan dient u er voor te zorgen dat de contributie van het lopende seizoen, het bedrag (€ 15,-) van de Grote Club Actie en € 10,- extra voor 1 november dat jaar over is gemaakt op IBAN NL20 RABO 0325 5021 10 t.n.v. v.v. AVC onder vermelding van naam lid / leden.

GROTE CLUB ACTIE
Ieder seizoen ontvangt elk lid 5 loten, tot een maximum van 10 loten per gezin. Het bedrag € 15,- (5 loten X € 3,-) wordt opgeteld bij de contributie.

Doelstelling is dat ieder lid net als andere jaren zijn loten verkoopt voor € 3,- per lot. Van de opbrengst gaat 80% naar de clubkas. Oftewel door met z’n allen mee te doen aan deze actie, levert het ieder jaar voor onze vereniging extra inkomsten op.
Welke wij als vereniging zeer goed kunnen gebruiken!
(Er worden geen loten door de vereniging terug genomen.)

Namens het bestuur wens ik jullie een sportief seizoen.

penningmeester v.v. AVC
Flip Keuning
Mob: 06-22577098
Email: penningmeester@avcsexbierum.nl