Club van 100

Club van Honderd

In november 1995 is de sponsorclub van v.v. AVC de “Club van Honderd”  opgericht.

Het doel  van de “Club van Honderd” is om financiële middelen bij elkaar te brengen om extra faciliteiten voor voetbalvereniging AVC te kunnen realiseren. Onze aandacht is met name gericht op de jeugdafdeling om zodoende hen te stimuleren en het voetbal  op een goed niveau te brengen.

Als lid van de “Club van Honderd” lever je een bijdrage aan de financiële ondersteuning van onze club. De jaarlijkse bijdrage voor de  “Club van Honderd”  bedraagt € 50,00.

U/je behoort als donateur tot een grote groep enthousiaste mensen, die AVC een warm hart toedraagt. Na de start in 1995 was het de bedoeling om tenminste 100 personen of bedrijven als lid te kunnen inschrijven. Dat ging heel voortvarend en in 1998 was de honderdste donateur al een feit. 5 jaar later konden we al ruim 160 leden noteren. Een geweldig resultaat. Momenteel hebben we maar liefst ruim 200 donateurs. Dat is een ongekend aantal voor een dergelijke voetbalvereniging als AVC.

De donateurs worden jaarlijks door nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de activiteiten van de “Club van Honderd” zoals o.a. de financiële bijdragen  aan AVC. U/jij krijgt een vermelding op het “Club van Honderd” bord in de voetbalkantine. Enkele financiële bijdragen zijn o.a.:

  • Bijdrage en sponsoring prijzen Nieuwjaars Kunstgras Toernooi
  • Bijdrage en sponsoring terrastafels, banken en bloembakken
  • Structurele bijdrage voor AVC bestuur en jeugdcommissie op de nieuwjaarsreceptie en op de avond van het donateursfeest
  • Bijdrage leveren aan extra werkzaamheden t.b.v. het nieuwe kunstgrasveld.
  • Bijdragen voor specifiek de AVC jeugd
  • Bootkaartjes Terschelling, medailles AVC jeugdkampioenen,  kosten speciale keeperstraining.
  • Bijdrage voor de voetbalmethode en werkmappen, de begeleiding/instructie van de jeugdtrainers en -leiders  van de F, E, en D pupillen

Een hoogtepunt elk voetbalseizoen is de speciale feestavond voor de donateurs. Deze wordt grotendeels mogelijk gemaakt door sponsoring. Onder het genot van een hapje en een drankje, muziek en een grote verloting staat  de gezelligheid en het onderlinge contact deze avond voorop.

Is uw/je interesse gewekt, dan begroeten wij u/je graag als nieuw lid van onze “Club van Honderd”. Aanmelding kan bij de secretaris Sipke Hiemstra, tel. 0517-591254 of via e-mailadres clubvan100@avcsexbierum.nl  of bij één van de onderstaande bestuursleden.

Alfred Zwart – Sipke Hiemstra – Jan Douwe Gerbranda – Leo Copini – Duco Scheffer – Wietse Vlietstra – Freek Jukema – Dirk Jan Ykema – Marcel Zuidema